Tietosuojaseloste Saariselän Keskusvaraamo Oy:n asiakasrekisteristä 

Tietosuojaseloste on tietosuojalain (1050) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen ja tietosuojaseloste sisältää rekisteriselosteen sekä informaatiota rekisteröidyn oikeuksista.

Tietosuojaselosteen laatimis- ja päivityspäivä

24.2.2021 päivitetty
26.3.2018 päivitetty
11.4.2009 laadittu

Rekisterin nimi

saariselka.com -rekisteri

Rekisterinpitäjä

Saariselän Keskusvaraamo Oy
Y-tunnus: 0651213-8
Honkapolku 2, FI-99830 Saariselkä
sales@saariselka.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on rekisterinpitäjän ylläpitämien nettisivujen, online-kaupan sekä puhelin- ja sähköpostimyynnin kautta kontaktoituihin käyttäjiin kohdistuen tapahtuvan informaation jakamisen, tuotteiden ja palveluiden tarjoamisen ja toimittamisen, tutkimusten ja kampanjoiden sekä kilpailujen järjestämisen sekä mainostamisen ja markkinoinnin toteuttaminen asianmukaisesti.

Toisin sanoen rekisterin henkilötietoja käytetään:

 • Asiakassuhteen perustaminen ja hoito.
 • Kommunikointi asiakkaan kanssa. Esimerkiksi laskulomakkeen kieli ja tilisiirtolomake, varausvahvistus sähköpostitse, tervetuloa-viesti puhelimitse sekä asiakkaan mahdolliset lisäkysymykset halutulla kommunikointivälineellä.
 • Kilpailuun tai muuhun kampanjaan osallistuvan henkilön asianmukainen tunnistaminen.
 • Tuote- ja palvelutarjonnan suunnittelu sekä tarjonnan kohdistaminen.
 • Suoramainonta, etämyynti ja muu suoramarkkinointi sekä mielipide- ja markkinatutkimukset lain sallimin tavoin ja laajuudessa, jos rekisteröity on siihen erikseen antanut luvan.

Tavoitteena on toimia asiakaslähtöisesti ja huomioida myös asiakkaan erilaiset ostokanavaan liittyvät tottumukset.

Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle

 • Tietosuoja-asetuksen 6 artikla, 1. kappale: b, c ja f
  • Sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
  • Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvollisuuden noudattaminen
  • Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttaminen
 • Suomen laki 2006/308 ”Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta” joka velvoittaa matkustajatietojen säilyttämiseen

Henkilöllä/rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa, veloituksetta, kieltää henkilötietojen käsittely markkinointitarkoituksiin tai peruuttaa siihen antamasi suostumus.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterin sisältämä käyttäjäkohtainen tietosisältö vaihtelee sen mukaan, millaista käyttäjän toimesta tapahtuva käyttö on. Tietosuojaselosteen tässä kappaleessa on eriteltynä ostavan asiakkaan näkökulmasta rekisteriin tallennettavat tiedot.

Palvelun oston ja/tai varauksen teon yhteydessä tallennetaan seuraavat tiedot

 • Etu- ja sukunimi
 • Osoite
 • Maa
 • Puhuttu kieli
 • Puhelinnumero
 • Sähköposti
 • Asiakasnumero
 • Online-palvelu
  • käyttäjätunnus
  • salasana

Joissakin tapauksissa yhteistyö saattaa edellyttää yllä lueteltujen tietojen lisäksi ja/tai sijaan seuraavien tietojen tallentamista:

 • Yrityksen nimi
 • Y-tunnus
 • Tilinumero
 • Alv-velvollisuus ja alv %
 • Henkilötunnus

Lisäksi asiakkaasta saatetaan tallentaa profiloivia lisätietoja, joiden avulla voidaan kohdentaa suoramarkkinointia ja parantaa asiakaspalvelua.

  Profiloivia lisätietoja ovat:

  • Yksityinen / yritys / yhdistys
  • Ensikertalainen / kontakti / lapsiperhe / pariskunta / hiihtäjä / luonnonystävä / ystäväseurue
  • Lomailukausi: talvi / kevät / kesä / syksy
  • Valintakriteerit: hiihto / vaellus / laskettelu / maastopyöräily / kelkkailu / rauhallisuus / tapahtuma / saavutettavuus

  Ostettuun tuotteeseen liittyviä lisätietoja

  Asiakkaan ostamasta tuotteesta riippuen saatetaan tallentaa tietoja, jotka ovat oleellisia esim. ruokailun sisältävällä kelkka- tai husky safarilla sekä laskettelu- tai hiihtokoulussa. Näitä tietoja ovat seuraavat:

  • Varusteiden, suojavaatteiden ja -kenkien koko
  • Ruokarajoite
  • Huomiota vaativa erityispiirre
  • Taitotaso

  Matkustajailmoitukseen täytetään

  • Nimi, osoite ja allekirjoitus
  • Syntymäaika
  • Kansalaisuus
  • Passinnumero (paitsi ei Pohjoismaan kansalainen tai Suomessa asuva matkustaja)
  • Maa, josta saapuu Suomeen
  • Mukana matkustavan alaikäisen lapsen nimi ja syntymäaika
  • Samassa majoituskohteessa majoittuvien nimet ja syntymäaika
  • Tulo- ja lähtöpäivä

  Säännönmukaiset tietolähteet

  Tietoja kerätään käyttäjiltä itseltään palveluun rekisteröityessä, sitä käyttäessä tai osallistuessa muulla tavoin www-sivulla toteutettuun toimintoon. Käyttäjältä itseltään kerätään tietoa myös puhelin-, sähköposti- tai tiskiltä myyntitilanteessa. Tämän lisäksi tietoja voidaan kerätä asiakaspalautelomakkeelta.

  Käyttäjien käynneistä nettisivustolla ja online-kaupassa kerätään automaattisesti tietoa. Näitä käyttäjää yksilöiviä tietoja ovat IP-osoite, laitetyyppi, nettiselain, käyttöjärjestelmä, kieliasetukset, ajankohta (pvm + klo), näytetyt sivut sekä tietoa klikkauksista. Analytiikka-ohjelman keräämiä tietoja käytetään online-palveluiden ja asiakaspalvelun kehittämiseen. Nettisivustolla käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi.

  Säännönmukaiset tietojen luovutukset

  Pyydettäessä matkustajailmoitukset tietoineen luovutetaan lain määräämille viranomaisille. Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

  Rekisterin suojauksen periaatteiden kuvaus

  Rekisterin suojauksessa noudatetaan seuraavia periaatteita: Rekisterin käyttö on ohjeistettu, rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi vain ennalta määritellyt henkilöt työtehtäviinsä liittyen, tiedot kerätään sähköisiin tietokantoihin, jotka sisältävät palvelimet suojataan palomuureilla, salasanoilla ja muilla ajantasaisilla teknisillä keinoilla, tiedot sisältävät palvelimet sijaitsevat tiloissa, jotka ovat lukittuja ja joissa on järjestetty asianmukainen kulunvalvonta, ja mahdollisten ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa on tehty kirjalliset sopimukset, jotka edellyttävät tietojen luottamuksellista käsittelyä ja edellä tässä kohdassa määritellyn mukaiset vaatimukset täyttävää suojaamista.

  Rekisterinpitäjä ei vastaa tiedoista joita kolmannen osapuolen toimijat keräävät ja säilyttävät. Esimerkiksi varaussivustot netissä tai Saariselän Keskusvaraamon palveluita välittävät matkatoimistot. Rekisterinpitäjä vastaa vain Saariselän Keskusvaraamo Oy:lle toimitetusta tiedosta. Saariselän Keskusvaraamon yhteystiedot

  Tarkastus-, tiedon oikaisu- ja “unohdetuksi tulemisen” oikeus

  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot sekä vaatia virheellisen tiedon korjaamista ja/tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistoa “oikeus tulla unohdetuksi”. Poikkeuksena Saariselän Keskusvaraamoa sitovat velvoitteet, esimerkiksi kirjanpitolaki ja matkustajailmoitusten säilytys. Yllä mainittujen oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tietosuojaselosteen alussa mainitulle rekisterinpitäjälle.

  Laki majoitus- ja ravitsemustoiminnasta (2006/308) 6 § matkustajailmoitus ja matkustajatiedot: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060308#a308-2006

  Neuvonta, valvonta ja lisätiedot tietosuoja-asioissa

  Tietosuojavaltuutettu antaa henkilötietolain mukaisena tietosuojaviranomaisena henkilötietojen käsittelyä ja valvontaa koskevaa ohjausta sekä neuvontaa sekä valvoo henkilötietojen käsittelyä. Tietosuojavaltuutettu myös ratkaisee eräät laissa tarkemmin määrätyt henkilötietojen tarkastusoikeuden toteuttamista ja tietojen korjaamista koskevat asiat. Lisätietoa tietosuojaviranomaisista löytyy esimerkiksi osoitteesta https://tietosuoja.fi/

  Evästeet

  Sivustomme käyttää evästeitä (”cookies”) kävijäliikenteen tilastointiin sekä mahdollistamaan ja helpottamaan verkkosivujen käyttöä. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka lähetetään asiakkaan verkkoselaimelle. Tiedostoon sisältyy yleensä tunnistenumero, eikä se vahingoita päätelaitetta. Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt evästekäytäntömme sekä evästeiden asentamisen tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

   

  1. Mitä evästeet ovat?

  Eväste on pieni, nimetön käyttäjäkohtainen tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän verkkoselaimeen. Ainoastaan evästeen asettanut palvelin voi myöhemmin lukea evästeen ja tunnistaa selaimen esimerkiksi silloin, kun käyttäjä palaa aiemmin vierailemalleen sivustolle. Evästeistä ei aiheudu vahinkoa käyttäjän laitteelle, eikä evästeiden avulla yleensä voida tunnistaa käyttäjää henkilökohtaisesti.

  Evästeet jaetaan istuntokohtaisiin ja pysyviin evästeisiin. Istuntokohtaiset evästeet vanhenevat, kun käyttäjä lopettaa istunnon palvelussa. Pysyvät evästeet säilyvät selaimessa niille asetetun ajan tai kunnes käyttäjä poistaa ne.

   

  2. Miksi evästeitä käytetään?

  Evästeillä voi tehdä sivustosta helpomman käyttää. Ne mahdollistavat erilaisia toimintoja, kuten istunnon muistamisen, käyttäjäkohtaisen personoinnin, tunnistautumisen, kielivalinnan sekä mainonnan kohdentamisen. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia. Kun tulet sivustolle uudelleen, evästeet tunnistavat tietokoneesi. Ne muistavat, mitä valintoja aiemmalla käynnilläsi teit ja mahdollistavat mukavamman käyttökokemuksen.

   

  3. Mitä evästeitä käytetään?

  Jotkin evästeet ovat välttämättömiä, jotta sivusto toimii oikein. Nämä evästeet eivät muista käyttäjän valitsemia sivustoja eivätkä kerää tietoja, joita voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa.

  Suorituskykyä mittaavat evästeet keräävät anonyymiä tietoa siitä, miten kävijät käyttävät verkkosivujamme. Tämän tyyppistä tietoa ovat esimerkiksi eniten käytetyt sivut ja mahdolliset virheviestit. Ne eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan niitä käytetään ainoastaan verkkosivujen toimivuuden parantamiseen.

  Verkkosivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut, kuten esimerkiksi mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset voivat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, johon emme voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä niin sanotut kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä verkkoselaimesi asetuksista. Lisätietoa asetuksista löydät verkkoselaimesi ohjesivulta.

  Verkkosivuillamme voi olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista sosiaaliseen mediaan ja eri verkkoviestintäympäristöihin. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemasi palvelu voi asettaa evästeen päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen organisaation verkkosivulta.

   

  4. Evästeiden hallinta

  Verkkoselaimesi evästeasetuksista pääset hallitsemaan evästeitä ja halutessasi estämään niiden käytön. Voit asettaa selaimesi lähettämään ilmoituksen, kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Evästeiden estäminen voi vaikuttaa sivuston tai sen osien toimintaan.

   

  Lista tämän sivuston käyttämistä evästeistä

  Willalumia.com käyttää evästeitä sivuston ja palvelujen tarjoamiseksi ja kehittämiseksi sekä sisältöjen ja viestinnän kohdentamiseksi. Edellä mainitut evästekäyntäntötiedot kuvaavat, miten sivusto käyttää evästeitä, sosiaalisia laajennuksia ja analytiikkaa sekä hyödyntää tietoja.

  Seuraavassa on lueteltu yritys.fi:in asiakasanalyysin ja sisältösuosittelun tukena käyttämät mittaus- ja tutkimusteknologiat, sekä niiden selaimelle kirjoittamat evästeet:

   

  Suorituskykyyn ja käyttökokemukseen liittyvät evästeet

  Cloudflare (ensimmäisen osapuolen evästeet)

   

  Kohdennusevästeet

  Google Analytics (ensimmäisen osapuolen evästeet)
  YouTube (kolmannen osapuolen evästeet)

  VARAA NYT VARAA NYT Skip to content