Logo
Lomavaraamo Varaa tästä kaikki tarvittava Pohjois-Lapin lomallesi.
Varaa

Varausehdot

Ohjelmapalvelut: Ryhmä 10-50 pax

Nämä varausehdot koskevat ryhmiä, joiden henkilömäärä on 10-50 pax. Varausehdot näitä isommille ryhmille sovitaan erikseen.

Vahvistaminen ja maksaminen

Varaus katsotaan vahvistetuksi, kun ennakkomaksu on maksettu Saariselän Keskusvaraamo Oy:n tilille eräpäivään mennessä. Tapauksessa, kun ennakkomaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, Saariselän Keskusvaraamo Oy pitää oikeuden perua varaus.

Ennakkomaksun osuus on 50 % brutto hinnasta, joka erääntyy 30 vrk ennen ohjelman toteutuspäivää. Loppulasku erääntyy ohjelmapäivän jälkeen. Maksut maksetaan euroina.

Peruutus koko ryhmälle

 • 30 – 15 päivää ennen ohjelman toteutuspäivää – 30 % brutto hinnasta peruutuskulut
 • 14 – 8 päivää ennen ohjelman toteutuspäivää – 50 % brutto hinnasta peruutuskulut
 • 7 – 0 päivää ennen ohjelman toteutuspäivää – 100 % peruutuskulut

Peruutus koko ryhmälle joulukuun ja uuden vuoden sesongilla (15.12. – 6.1.)

 • 30 – 15 päivää ennen ohjelman toteutuspäivää – 50 % brutto hinnasta peruutuskulut
 • 14 – 0 päivää ennen ohjelman toteutuspäivää – 100 % peruutuskulut

Muutokset osallistujamäärässä

Jos alkuperäisen varauksen osallistujamäärä lisääntyy, Saariselän Keskusvaraamo Oy pitää oikeuden laskea hinta uudelleen.

Jos alkuperäisen varauksen henkilömäärä vähenee, voi ryhmäkoon muuttaa kuluitta
10-2 päivää ennen ohjelman toteutuspäivää seuraavasti:

 • ryhmässä 14-20 henkilöä – max 2 henkilön vähennys
 • ryhmässä 21-30 henkilöä – max 4 henkilön vähennys
 • ryhmässä 31-50 henkilöä – max 6 henkilön vähennys
 • ryhmän koko 51 henkilöä tai enemmän – ohjelmakohtainen, sovitaan erikseen

Ohjelmaa edeltävänä päivänä tai lähempänä tehdyistä muutoksista kulut 100 %.

Kaikki muutokset ja peruutukset on tehtävä kirjallisina työpäivän aikana (ma-pe)  – viimeistään klo 16 mennessä. Myöhemmin saapuneet ilmoitukset katsotaan vastaanotetuiksi seuraavana työpäivänä.

Sairastapaus

Sairastapauksiin sovelletaan samoja peruutusehtoja kuin edellä.

Järjestelykulut

Saariselän Keskusvaraamo Oy lisää varaukseen järjestelykulut seuraavasti:

 • 25 € henkilömäärän ollessa 12-50 pax
 • 50 € henkilömäärän ollessa 51 pax tai enemmän

Moottorikelkkasafarit

Moottorikelkat ovat vakuutettu Suomen liikennevakuutuslain mukaisesti. Tämä laki kattaa vammojen sairaanhoidon vahinkotapauksissa moottorikelkan kuljettajalle ja matkustajalle.
Henkilökohtaiset vammat ja vahingot muille osapuolille korvataan täysimääräisenä Suomen liikennevakuutuslain mukaisesti.

Moottorikelkka safarin osallistuja on vastuussa hänelle vuokratulle moottorikelkalle aiheutuneista vahingoista.

Omavastuu osuus on maksimissaan 900 € / moottorikelkka / vahinkotapaus. Joissain ohjelmissa on mahdollisuus ennakkoon maksettua lisämaksua vastaan pienentää omavastuu osuutta.

 • Moottorikelkan kuljettajan on oltava vähintään 18 v. täyttänyt ja hänellä on oltava voimassa oleva ajokortti. Lue aiheesta lisää: Ulkomaisten ajokorttien kelpoisuus Suomessa
 • Alle 13 v. lapsi matkustaa moottorikelkan vetämän reen kyydissä.
 • Pieni lapsi matkustaa reessä aikuisen kanssa.
 • Moottorikelkalla ajo alkoholin ja/tai muiden päihteiden alaisina on kielletty Suomen laissa. Tässä tapauksessa asiakas ei ole oikeutettu maksun palautukseen. 
 • Suomen lain mukaan moottorikelkalla ajavan ja/tai matkustavan on käytettävä kypärää.
 • Moottorikelkkaohjelmia ei suositella raskaana olevalle.

Huskysafarit

 • Omavastuu osuus huskysafareilla on 1200 € / vahinkotapaus.
 • Alle 14 v. lapsi ei ole oikeutettu ohjaamaan rekeä – husky reen ohjaamiseen vaaditaan fyysisiä ominaisuuksia (lisäksi tietty pituus ja paino).
 • Pieni lapsi matkustaa reessä aikuisen kanssa.
 • Huskyaohjelmia ei suositella raskaana olevalle.

Lisäehdot

 • Tuottaja ei ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat suorista tai välillisistä vaaratilanteista koskien ohjelman aikana tapahtuvia kuljetuksia, ruokailuja, majoitusta, pelejä tai muuta toimintaa, jotka johtuvat asiakkaan välinpitämättömyydestä tai  suuresta huolimattomuudesta.
 • Asiakas sitoutuu korvaamaan tuottajan ja/tai hänen työntekijöitään vastaan suorasti tai epäsuorasti aiheutuneet välilliset menetykset ja kulut, jotka aiheutuvat asiakkaan huolimattomuudesta tai välinpitämättömyydestä tai mistä tahansa muusta syystä, joka rikkoo ohjeistusta.
 • Kaikki ohjelmaan sisältyvät kuljetukset ovat ohjelman tuottajan vastuulla.
 • Varauksen yhteydessä on ilmoitettava kaikkien osallistujien mahdolliset sairaudet, jotka voivat vaikuttaa ohjelman kulkuun.
 • Saariselän Keskusvaraamo Oy ja sen tuottajat pitävät oikeuden muuttaa ohjelman reittiä ja kestoa tarvittaessa kulloisenkin sääolosuhteen tai lumitilanteen mukaan, joka katsotaan järkeväksi/suotavaksi turvallisuuden tai osallistujien mukavuuden vuoksi.
 • Saariselän Keskusvaraamo Oy ja sen tuottajat  pitävät oikeuden keskeyttää ohjelma, jos osallistujan katsotaan olevan vaaraksi itselleen tai muille osallistujille tai on huonossa kunnossa. Keskeyttämistapauksessa asiakas ei ole oikeutettu maksun palautukseen.
 • Asiakkaalle suositellaan aina henkilökohtaista matkavakuutusta. Tarkista matkavakuutuksesi kattavuus.

Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Sopimuspuolet pyrkivät ratkaisemaan riidat yhdessä neuvottelemalla. Jos sopimukseen ei päästä neuvottelemalla riidat sovitaan Lapin käräjäoikeudessa. Sopimukseen sitoudutaan noudattaen Suomen lakia. Saariselän Keskusvaraamo Oy ei ole vastuussa muutoksista, jotka aiheuttavat huomauttamista tämän julkaisun jälkeen ja jotka eivät ole hallinnassamme, esimerkiksi ylivoimainen este (lakko, tulipalo, vesivahinko, luonnon katastrofi jne.) Saariselän Keskusvaraamo Oy pidättää oikeuden muutoksiin.

Päivitetty 08/2021