Matkapakettiehtojen lisäehdot

Matkapakettiehtojen lisäehdot ovat liite yleisiin matkapakettiehtoihin

Varaaminen ja maksu

Varaus on vahvistettu, kun ennakkomaksu 30 % majoituksen brutto hinnasta + toimitusmaksu, on maksettu eräpäivään mennessä. Ennakkolasku ja loppulasku lähetetään samanaikaisesti. Loppulasku on maksettava viimeistään 6 viikkoa ennen majoituk-sen alkua. Varaajalle lähetetään samalla myös kohdekuvaus, jossa on ohjeet avainten vastaanottamisesta ja luovutuksesta sekä Saariselän Keskusvaraamon varausehdot.
Maksamatta jättäminen ei ole peruutus! Saariselän Keskusvaraamo Oy:llä on oikeus perua varaus, mikäli suoritusta ei ole maksettu eräpäivään mennessä.

Varaaminen internetin kautta

Internetvarauksen yhteydessä asiakas voi valita maksutavoista seuraavat:

  • Maksaa heti ennakkomaksun ja tulostaa itselleen loppulaskun.
  • Maksaa koko summan heti. Mikäli varausajankohta on lähellä, on mahdollista maksaa vain loppulasku.
  • Valitsee osamaksun.

Internet-varaus maksetaan joko luottokortilla, pankkipalvelun kautta tai osamaksulla.

Asiakas vastaa siitä että hän varauksen yhteydessä saa Internetistä itselleen kuitin, laskun ja varausehdot. Varausohjelma lähettää vahvistussähköpostin asiakkaan rekisteröityessä antamaansa sähköpostiosoitteeseen. Saariselän Keskusvaraamo Oy:n henkilökunta ei lähetä asiakkaalle laskuja, vahvistusta tms., vaan asiakas voi tulostaa ne varausjärjestelmästä. Mikäli varaus maksetaan varaamisen yhteydessä kokonaan tai osittain, asiakkaan tulee varmistua siitä että hän maksutapahtuman jälkeen palaa takaisin Saariselän Keskusvaraamo Oy:n varausohjelman vahvistussivulle. Mikäli asiakas maksun jälkeen ei palaa myyjän sivulle, varausta ei synny eikä varausjärjestelmä lähetä sähköpostivahvistusta varauksesta.

Saariselän Keskusvaraamo Oy ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta vaan asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä myyjään tilanteen korjaamiseksi. Saariselän Keskusvaraamo Oy ei takaa että kohde on tässä tilanteessa vielä vapaa. Mikäli kohde ei ole vapaa, rahat palautetaan tai asiakkaalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toista kohdetta. Internetin kautta varatessa asiakas hyväksyy näiden varausehtojen lisäksi myös Internet-sivuston yleiset käyttöehdot. Asiakas vastaa siitä että on tutustunut ennen varausta tehdessään em. dokumenttien lisäksi myös varauksen tekoon liittyvään ohjeistukseen.

Oikeus hintatietojen oikaisuun

Saariselän Keskusvaraamo Oy varaa oikeuden oikaista hintatiedoissa olevat virheet ennen sopimuksen syntymistä.

Saariselän Keskusvaraamo Oy varaa oikeuden oikaista virheellinen hintatieto, jos hinta on niin selvästi virheellinen että asiakkaankin se pitää ymmärtää. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, jos ero ilmoitetun hinnan ja todellisen hinnan välillä on huomattavan suuri tai väärää hintaa voidaan pitää poikkeuksellisen alhaisena yleiseen hintatasoon verrattuna.

Arvonlisävero voimassa olevan lainsäädännön mukaan.

Peruutukset

Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin kirjallinen tieto peruutuksesta on tullut Saariselän Keskusvaraamo Oy:lle.

Saariselän Keskusvaraamo Oy:n oikeus peruuttaa varaus

Saariselän Keskusvaraamo Oy:llä on oikeus peruuttaa varaus, mikäli kyseessä on ylivoimainen este, force majeure. Tällöin asiakkaalla on oikeus saada vuokra kokonaisuudessaan takaisin. Mikäli ennakkomaksua ei ole maksettu eräpäivään men-nessä, on Saariselän Keskusvaraamo Oy:llä oikeus peruuttaa varaus.

Avainpalvelu

Tiedot avainpalvelusta on erillisenä liitteenä ja/tai kohteen tuotekuvaksessa. Avainten kadottamisesta perimme aiheutuneet kustannukset (esim. lukkojen uudelleensarjoitus ja uudet avaimet) ja toimituskulut. Yhteensä vähintään 400 euroa.

Oleskelu lomakohteessa

Lomakohde on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 16 lähtöpäivään klo 12.
Asiakkaan oletetaan majoittuvan/käyttäytyvän vuokraamassaan kohteessa hyvien tapojen mukaisesti. Huonekalut on palautettava alkuperäisille paikoilleen.  Huoneistoon kuuluvaa irtaimistoa ei edes väliaikaisesti saa viedä pois huoneistoista. Mikäli majoituskohde vaatii normaalista poikkeavan siivouksen tai raskaita huonekaluja joudutaan palauttamaan alkuperäisille paikoilleen, on Saariselän Keskusvaraamo Oy:llä/huoltajalla oikeus periä lisämaksu. Mikäli majoitushintaan ei sisälly loppusiivousta eikä asiakas ole tehnyt siivousta asianmukaisesti, on Saariselän Keskusvaraamo Oy:llä/huoltajalla oikeus periä siivousmaksu kaksinkertaisena. Asiakkaan on käytettävä liinavaatteita. Tarkista laskustasi liinavaatteiden (lakanat ja pyyhkeet) ja loppusiivouksen sekä takkapuiden sisältyminen majoitushintaan (huoneisto-/mökkikohtainen). Muissa kuin eräkohteissa, makuupussien käyttö on kielletty. Asuntoauton, -vaunun, teltan tai vuokrattavien välineiden (esim. kylpypalju) käyttö on kielletty.

Henkilömäärä

Lomakohdetta ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä laskussa on ilmoitettu.

Tupakointi on kielletty kaikkien majoituskohteiden sisätiloissa

Mikäli majoituskohteessa on tupakoitu, veloitamme puhdistuskulut, min. 300 euroa.

Lemmikkieläimiä saa tuoda vain kohteisiin, joihin se on sallittu

Lemmikeistä veloitetaan lisämaksu (lemmikki/varattu lomakohde). Lemmikkieläimen jätökset tulee korjata pois luonnosta.

Vahingot

Majoittujalla on velvollisuus lähtiessään tarkistaa, että huoneiston ikkunat ovat suljettu ja ovet lukittu.
Majoittuja/huoneiston varaaja on velvollinen korvaamaan majoitusajankohdan aikana lomahuoneistolle tai sen irtaimistolle tahallisesti tai tahattomasti aiheuttamansa vahingon täysimääräisenä suoraan omistajalle. Alaikäisten vahingonteosta vas-taa huoltaja. Mikäli päivystys joutuu antamaan yöllä palveluja majoittujasta johtuvasta syystä (esim. avainten katoaminen), veloitetaan siitä tuntityökorvaus 50 euroa/h (sis. alv), sunnuntaisin ja juhlapyhinä 100 euroa/h (sis. alv). Majoittujan omien vahinkojen korvaamiseksi suosittelemme ottamaan henkilökohtaisen matkavakuutuksen.

Häiriö- tai vaaratilanteesta johtuva vuokrasopimuksen purkaminen

Mikäli vuokralainen ei vuokranantajan/vuokranantajan edustajan antamasta huomautuksesta huolimatta lakkaa aiheutta-masta häiriötä tai vaaraa samassa tai naapurikiinteistössä oleville, on vuokranantajalla/ vuokranantajan edustajalla oikeus purkaa vuokrasuhde välittömästi. Kaikista edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuneet kulut laskutetaan varaajalta eikä vuokraa palauteta.

Valitukset

Kaikki majoituskohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava välittömästi niiden ilmaannuttua suoraan huoltajalle, yhteystiedot löytyvät majoituskohteen mökkikirjasta. Jälkikäteen tehtyjä valituksia ei huomioida. Vaikka välittäjä ei ole vastuussa kohteen kunnossa ilmenneistä puutteista, on ne hyvä saattaa myös Saariselän Keskusvaraamo Oy:n tiedoksi puh. 016 554 0500.

Saariselän Keskusvaraamo Oy ei ole velvollinen korvaamaan luonnonolosuhteista, hyönteisistä, myyristä, odottamattomista säänvaihteluista, rakennustöistä naapuritonteilla, omistajan tekemistä varustelu tms. muutoksista, joita ei ole ilmoitettu Saariselän Keskusvaraamo Oy:lle tai kolmannen osapuolen aiheuttamista ongelmista (esim. katkokset vesi-, sähkö-, internet- tai tv-verkossa) asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

Kadonneet tavarat

Kadonneiden tavaroiden palauttamisen yhteydessä perimme erillisen palvelumaksun, pääsääntöisesti 20 euroa + toimitus-kulut. Löytötavaroita säilytämme 3 kk. Vähäarvoisia löytötavaroita ei säilytetä.

Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Sopijaosapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Lapin käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
Saariselän Keskusvaraamo Oy ei vastaa näiden ehtojen julkaisemisen jälkeen ilmaantuneista, meistä riippumattomista muutoksista. Saariselän Keskusvaraamo Oy pidättää oikeudet muutoksiin.

 

Nämä matkapakettiehtojen lisäehdot ovat käytössä Saariselän Keskusvaraamolla yleisten matkapakettiehtojen liitteenä.

VARAA NYT VARAA NYT Skip to content