Logo
Saariselkä Treklife retkihiihtäjä kurkkaa taaksepäin

Sajos, Saamelaiskulttuurikeskus

Inarin kirkonkylään Juutuanjoen rannalle rakennettu saamelaiskulttuurikeskus Sajos on Suomen saamelaisten hallinnon ja kulttuurin keskus. Sajos on kiinnostava ja vetovoimainen monikulttuurisuuden kohtaamispaikka. Sajos on myös tapahtumatalo, kongressikeskus ja kokouspaikka. Lisää tietoa: Saamelaiskulttuurikeskus Sajos

Mitä Sajoksessa on

Ravintola Lyeme

Saamelaiskulttuurikeskuksen ravintola palvelee keskuksen työntekijöitä henkilöstöruokalana, kongressien ja kokousten tilausruokailuissa sekä talossa asioivien asiakkaiden ja vierailijoiden ruokailu- ja kahvistelupaikkana. Ravintola sijaitsee keskuksen ensimmäisessä kerroksessa. Sen suurista ikkunoista aukeaa näkymä Juutuanjoelle ja Inarijärvelle.

Duodji Shop

Duodji Shopin myymälässä myydään aitoja saamelaiskäsitöitä, kirjoja ja musiikkia.
Suomen saamelaiskäsityöyhdistys Sámi Duodjin, omistama käsityömyymälä sijaitsee Sajoksen ensimmäisessä kerroksessa, pääsisäänkäynnin läheisyydessä.
Yhdistyksen ns. materiaalimyymälä on Inarin vanhan alakoulun tiloissa. Myymälässä on myynnissä kankaita, lankoja ja muita käsityötarvikkeita. Lisäksi alakoululla on tilat työpajatoimintaan. Lisää tietoa: Duodji Shop
Sámi Duodjin historiikki

Saamelaiskirjasto

Inarin saamelaiskirjasto toimii Inarin kirkonkylän asukkaiden ja siellä toimivien organisaatioiden ja yhteisöjen lähikirjastona. Se tarjoaa nykyaikaisia kirjastopalveluja tasapuolisesti kaikille asukasryhmille sekä verkkokirjastossa että fyysisessä tilassa. Lainauspalvelujen lisäksi kirjastossa on mahdollisuus lukea lehtiä, asioida netissä, ottaa kopioita ja osallistua erilaisiin tapahtumiin.

Saamelaiskirjasto edistää kirjastolle ominaisin keinoin Inarin ja muiden saamelaisalueen kuntien saamelaiskulttuurin ja saamenkielten asemaa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Johtti Girjerádju /Jutaava kirjasto – hankkeen kautta. Inarin saamelaiskirjaston toiminnassa on keskeistä läheinen yhteistyö Lapin kirjaston, Rovaniemellä sijaitsevan Suomen saamelaisen erikoiskirjaston ja eri saamelaistoimijoiden välillä.
Saamelaiskirjasto sijoittuu kulttuurikeskuksen ensimmäiseen kerrokseen Inarijärven puoleiseen siipeen, pääoven oikealle puolelle.

Saamelaisarkisto

Saamelaisarkisto on osa Suomen Kansallisarkistoa.
Saamelaisarkiston tehtävänä on
• tukea ja edistää saamelaisia koskevaa tieteellistä tutkimusta
• vahvistaa saamelaiskulttuuria ja lisätä saamelaisia koskevaa historiatietoa
• huolehtia saamelaisia ja saamelaisaluetta koskevien asiakirjojen digitoinnista
• tuoda asiakirjat asiakkaiden saataville arkistolaitoksen verkkopalvelujen kautta.

Lisää tietoa Saamelaisarkistosta:  Saamelaisarkisto

SámiSoster ry

SámiSoster ry on valtakunnallinen yhdistys, jonka sääntöjen mukaisena tarkoituksena on valvoa, ylläpitää ja edistää saamelaisten asemaa ja oikeuksia alkuperäiskansana sosiaali- ja terveysalalla sekä hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä kansallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä.

Yhdistys harjoittaa saamelaisväestön sosiaali- ja terveysalaan kuuluvaa kehittämis-, kokeilu-, koulutus-, kuntoutus-, tiedotus-, julkaisu- ja tutkimustoimintaa (2 §). Pyrkimyksenä on, että saamelaisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä järjestölähtöinen auttamistoiminta järjestetään saamelaisten omalla äidinkielellä. Lisäksi auttamistoiminta suunnitellaan ja toteutetaan sellaisin toimintamuodoin, jotka perustuvat saamelaiseen kulttuuriin ja perinteisiin ja tukevat saamelaisen elämäntavan käytäntöjä ja saamelaisyhteisöjä.
Sámi Soster ry:n toimitilat ovat Sajoksen toisessa kerroksessa.
Lisää tietota Sámi Soster ry:stä Sámi Soster

Saamelaisalueen koulutuskeskus

on toisen asteen oppilaitos, joka järjestää ammatillista koulutusta suomeksi ja saameksi sekä edistää saamelaiskulttuuria koko saamelaisalueella.
Ainutlaatuisen oppilaitoksen päätoimipaikka sijaitsee Inarin kirkonkylässä. Muut toimipaikat ovat Ivalossa, Kaamasen Toivoniemessä ja Enontekiön Hetassa. Koulutus- ja tutkimusyhteistyö ulottuu saamelaisalueen valtioiden lisäksi erityisesti pohjoisten alkuperäiskansojen maailmaan.
Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa (SogSakk) voi suorittaa ammatillisia perustutkintoja sekä ammattitutkintoja:
• artesaani
• matkailupalvelujen tuottaja
• luonto-ohjaaja
• poronhoitaja
• kokki
• merkonomi
• lähihoitaja
• erä- ja luonto-opas
• porotalouden ammattitutkinto
• saamenkäsityökisällin ammattitutkinto
• saamenkäsityömestarin ammattitutkinto
Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa voi myös opiskella pohjois-, koltan- tai inarinsaamen kieltä ja kulttuuria, media-alan opintoja. Lisäksi SogSakk järjestää monipuolista kurssitoimintaa.
Lisää tietoa SogSakk:sta Saamelaisalueen koulutuskeskus